Dùng thẻ Visa mua Gem trong Clash of Clans

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@2L0U1
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  uVTGWzJK')) OR 28=(SELECT 28 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  nXySTxqM') OR 234=(SELECT 234 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  ym7thrX1' OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 747=(SELECT 747 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 476=(SELECT 476 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 837=(SELECT 837 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  6gYx25ev'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+521-521-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+651-651-1=0+0+0+1 or 'ynXoNBk7'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+946-946-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+293-293-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+384-384-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@Tmz1a
  555

Viết bình luận