Hướng dẫn cách hoàn tiền game, ứng dụng đã mua trên App Store

CÁCH PHÀN NÀN APP STORE

Vào link này, đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn. Lưu ý là chỉ phản hồi được những giao dịch trong vòng 90 ngày

 • https://reportaproblem.apple.com

Ấn ok bạn sẽ thấy hình ảnh như sau :

 

 

I DIDN’T AUTHORISE THIS PURCHASE

Tức là bạn không hề mua: do mất máy hoặc tài khoản Apple bị hack, trẻ con bạn bấm mua linh tinh. Sau khi chọn xong bạn ghi mô tả phía dưới, càng chi tiết càng tốt ví dụ như:

 • Tài khoản của tôi bị hack vào 2 ngày trước. Tôi không muốn mua app đó. Bạn có thể trả tiền lại cho tôi không ?
 • My account was hacked 2 days ago.
 • I don’t want to purchase this app . Could you refund my money ?

Bạn càng ghi chi tiết Apple giải quyết cho bạn càng nhanh. Bạn nếu muốn nhanh hơn nữa thì liên hệ chat trực tiếp với Apple .

 

- ITEM DIDN’T DOWNLOAD OR CAN’T BE FOUND

Trường hợp này bạn gặp sau khi mua Ứng dụng, Nhạc, Game bạn mà không thể download. Bạn mua tiền trong game mà không nhận được , ví dụ gems trong Lords Mobile. Hoặc App/ game không hỗ trợ iPhone của bạn, ví dụ như bạn đang xài 4s mà app/game yêu cầu tối thiểu là 6s mới chạy được/

 • Tôi không thể download App – I cloud not download this App. Please check it for me. Thank you
 • Tôi không thấy gem trong tài khoản game clash of clans. Vui lòng kiểm tra lại – I cloud not be found gem in my game Clash of clans. Please check, Thank you

 

- CÁC LỖI KHÁC KHI MUA TRÊN ITUNES

 • Item won’t install or downloads too slowly
 • Item opens but doesn’t function as expected
 • Problem is not listed here

Các lỗi này không hay gặp, nếu các bạn gặp lỗi này thì các bạn mô tả lỗi bằng tiếng Anh càng chi tiết càng tốt nhé.

 

- Để mua in-App , Item trong game trên iOS, cần sử dụng thẻ iOS Visa/ Mastercard. Hệ thống sẽ thanh toán qua số dư trong tài khoản iTunes của bạn.

 

https://muacash.com/webroot/img/images/buy%20button(8).png

>Mua thẻ iOS (App Store) Visa/ Mastercard<

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@dhMKs
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  tJ7zzj7V')) OR 687=(SELECT 687 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  1Gom4wp3') OR 669=(SELECT 669 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  kstwBRfj' OR 279=(SELECT 279 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 69=(SELECT 69 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 658=(SELECT 658 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  x1NzvVym'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+863-863-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+599-599-1=0+0+0+1 or 'oHbilBTj'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+122-122-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+562-562-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@OXzyo
  555
 • avatar

  1'"
  555

Viết bình luận