Rút tiền mặt không cần thẻ ATM

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@AMJxJ
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  k6flTSGQ')) OR 432=(SELECT 432 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  66SLzPqj') OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  ZB4Bt7Uz' OR 615=(SELECT 615 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 319=(SELECT 319 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 360=(SELECT 360 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  Jgo2qmDR'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+457-457-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+456-456-1=0+0+0+1 or 'emvN9lLh'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+167-167-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+440-440-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+576-576-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@PAaLC
  555

Viết bình luận