Thẻ Visa vs Mastercard : Khác nhau như thế nào ?

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@wmnBG
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  FTB4cbpu')) OR 281=(SELECT 281 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  rwuj7bWT') OR 462=(SELECT 462 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  AL3oKlUO' OR 417=(SELECT 417 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 806=(SELECT 806 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 715=(SELECT 715 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  0X99JzVn'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+515-515-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+747-747-1=0+0+0+1 or '1A5FOl39'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+892-892-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+836-836-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+473-473-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@Z8aVl
  555

Viết bình luận