Thông Tin Ngân Hàng

Quý Khách hàng vui lòng chuyển(nộp) Tổng số tiền thanh toán  vào 01 trong những tài khoản dưới đây:

1. Tài Khoản Ngân hàng Techcombank

Chủ Tài khoản : Vũ Quang Minh

Số tài khoản : 1903 2118 722 035

Tại Ngân hàng Kỹ Thương - Chi nhánh Tp.HCM

-------------------------------------------------------------------------------

2. Tài Khoản Ngân hàng Vietcombank

Chủ Tài khoản : Vũ Quang Minh

Số tài khoản : 0371.003838.305

Tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tân định TP.HCM

--------------------------------------------------------------------------------

3. Tài Khoản Ngân hàng Agribank

Chủ Tài khoản : Vũ Quang Minh

Số tài khoản : 6220.205.241.156

Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn - Tp.HCM

------------------------------------------------------------------------------------

Nếu cần phương thức thanh toán khác, Quý khách gọi điện thoại: 19007268 . Sau khi nhận được tiền thanh toán Quý khách sẽ nhận được thẻ theo thông tin đã đăng ký đơn hàng. 

Nội dung chuyển khoản : " Mã đơn hàng :......."

Sale

Không sẵn có

Hết hàng